linkedin ikon
til forside tekst

Sport Screen System

Få overblik over alle skadesnotater og deltagelsesregistreringer i ét samlet system

Læs mere om systemet
til forside tekst

Strukturering, journalføring & statistisk overblik

Med det webbaserede Sport Screen System får din klub en unik mulighed for at strukturere skadesregistrering og journalføring samt opnå statistisk overblik. Dette vil optimere vilkårene for at vurdere og evaluere skadesrelevante forhold, der er afgørende for at begrænse omfanget og konsekvenserne af de skader, som påvirker spillernes præstationsevne.

En onlinebaseret løsning sikrer jer en hurtig og lettilgængelig registreringsplatform, hvor sundhedspersonalet vil spare tid på den daglige journalføring. Sport Screen Systems online løsning giver frihed til at tilgå systemet fra pc’er, laptops eller tablets. Det eneste du har brug for er internetadgang.

Sport Screen System er baseret på internationale guidelines som muliggør en brugervenlig strukturering af skadesregistrering, journalføring samt deltagelseregistrering i kamp og træning

Registrering

Registrering

Spar tid

Registrér deltagelse i kamp og træning hurtigt og enkelt.

Importér spillere fra andre hold i klubben via få klik og bevar overblikket over hele truppen

Saml data ét sted

Sport Screen System samler al data i et system, så du ikke længere skal brug tid og energi på finde finde vigtig information.

Sport Screen System sikrer desuden at vigtig viden forbliver klubben.

Relevant og præcis dataindsamling

Systemets modul til registrering af skader sikrer en præcis og ensartet indsamling af data.

Skadesnotater gemmes på den enkelte skade og sikrer et optimalt overblik over skadesbehandlingen, og letter databehandlingen ved skadesaudits.

Statistik

Statistik

Brug Jeres data aktivt

Programmets statistiske fremstilling vil give et banebrydende overblik over bl.a. årsagssammenhænge, skadestyper, skadeslokalisationer, varighed og spillernes deltagelsesprocent.

Der kan hurtigt og overskueligt opnås overblik over skadessituationen aktuelt og i selvvalgte sæsonperioder – for holdet som helhed eller individuelt for de enkelte spillere.

Få overblik

Skadestendenser identificeres hurtigt ud fra klubbens egne data.

Evaluér truppens nuværende og tidligere skadeshistorik og hold den op mod kamp- og træningsmængde, forebyggende tiltag og mere.

Relevant statistik fra relevant data

Sport Screen System er udviklet på baggrund af UEFAs guidelines til indsamling og registrering af skader. Det giver klubben sikkerhed for at det kun er relevant data, som indsamles og bruges statistisk

Forebyggelse

Forebyggelse

Skadesforebyggelse

På enkel og brugervenlig vis er det muligt at påpege tendenser, som kan danne grundlag for målrettet igangsætning af fx skades- forebyggende tiltag. Databasens statistiske resultater er samtidigt et vigtigt evalueringsredskab for effektmålingen af sådanne tiltag.

Brug den enkelte spillers skadeshistorik som udgangspunkt for individuelle, skadesforebyggende fokusområder.

Effektmåling

Med Sport Screen System er det enkelt at sammenholde skadesforekomsten og skadessammensætningen før og efter en intervention. Det er derfor simpelt at vurdere om der er effekt af de forebyggende tiltag.

Du kan vælge at måle på hele spillertruppen eller en enkelt spiller – og tidsrummet, du vil måle på, er op til dig.

Målrettet igangsætning

Brug spillerens egen historik og journal til at skabe individuelle træningsprogrammer til forebyggelse og behandling af skader.

Se hvordan spilleren tidligere har reageret på forskellige trænings- og behandlingsformer, og tilrettelæg behandlingsstrategien ud fra dette.

Kommunikation

Kommunikation

Ingen viden går tabt

Med Sport Screen System er det let at samle alle journalnotater og skadesregistreringer i ét overskueligt system, og med muligheden for flere logins sikres at alle relevante fagpersoner noterer i samme system.

Brug Sport Screen System til at opbygge en værdifuld skadeshistorik, som kan være med til at minimere skader i spillertruppen .

Hurtig kommunikation

Med Sport Screen Systems online funktion er man ikke længere afhængig af papirnotater eller mundtlig overleveringer.

Med mulighed for flere samtidige brugere sikres en hurtig og gnidningsfri kommunikation internt i klubben.

Optimér samarbejdet

Med udgangspunkt i klubbens egen data kan trænerteamet, sundhedsteamet og den administrative stab sammen blandt andet evaluerer skadestendenser og spilleres tilgængelighed til kamp og træning.

Sport Screen System gør data let at fremlægge og anvendeligt i den daglige kommunikation i klubben

“Vi har brugt Sport Screen System igennem et par år, og vi kan se at vi, gennem systematisering af vores data, har kunne udvikle nogle mere præcise træningsprogrammer til behandling og forebyggelse”

Simon Fouchard, fysioterapeut F.C København

Prøv systemet gratis i Jeres klub

Vi kan opsætte en profil for netop jeres klub, og give jer en personlig fremvisning af systemet.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på telefon +45 22 12 18 19 eller skriv til ah@sportscreen.dk

    Udfyld formularen for at høre nærmere om Sport Screen System